Sluiten Menu

- Land -

- Taal -

Bevestigen

Uw mandje is leeg

Algemene verkoopvoorwaarden

De website www.atelierna.comwordt beheerd door het bedrijf LA FABRIQUE DU SUR MESURE,werkend onder de naam ATELIER NA, SAS geregistreed bij de Mulhouse Kamer Van Koophandel onder nr 520 442 799, wiens geregistreed kantoor zich bevind aan de 36 rue Paul Cezanne, 68200 MULHOUSE.
Email: contact@atelierna.com.
De publikatie directeur is Nicolas WOLFOVSKI.

Hostingprovider
SAS OVH
2 rue Kellerman
BP 80 157
59100 Roubaix

Voorwoord

Atelier NA operates bedrijft een e-commerce activiteit en biedt een online productenverkoop aan op de website www.atelierna.com (hierna 'de site' genoemd)

Deze verkoopsvoorwaarden (hierna "de condities' genoemd) zijn exclusief bedoeld voor kopers acterend als klanten,dusdanig personen die producten aanschaffen vie de site,zonder ze te gebruiken in hun ambt als handelaar, zakelijk, stiel of beroep.

De online verkoop van producten zoals voorgesteld op de site is enkel gereserveerd voor meerderjarige kopers en niet onderworpen aan wereldwijde wettelijke onvermogendheid.

Artikel 1 -definitie

De terminologie zoals gebruikt in de Condities hebben onderstaande bedoeling:

koper: Personen dusdanig acterend als klanten die producten aanschaffen via de site,zonder ze te gebruiken in hun ambt als handelaar, zakelijk, stiel of beroep.

Verkoper: LA FABRIQUE DU SUR MESURE, berdrijvig onder de naam ATELIER NA, SASen geregistreerd bij de Mulhouse Kamer Van Koophandel onder nr 520 442 799, wiens geregistreerd kantoor zich bevind aan de 36 rue Paul Cezanne, 68200 MULHOUSE.

Email: contact@atelierna.com.

Partij/Partijen: de Koper en/of de Verkoper

Site (website of internet Site): Internet site toegankelijk op het adress http://www.atelierna.com op dewelke de verkoper zijn producten aanbiedt.

Producten: goederen en diensten te koop aangeboden op de Site door de verkoper.

Bestelling: Aankoop door de Koper overkoepelend één of meerdere producten die te koop zijn aangeboden door de Verkoper op de Site, en aanvaard door de Koper, instemmend met deze Condities.

Email: Digitaal document dat gebruikers keys bevat, verzend of refereerd op een later moment via een netwerk.

Internet: Wereldwijd netwerk dat telecommunicatiebronnen; klanten- en server computers bevat voor het uitwisselen van electronische berichten, multimedia informatie en dossiers, werken met alhgemeen bekend protocol, hetwelke stapsgewijs afleveren van berichten toelaat, verdeeld in onafhankelijke zendingen.

Artikel 2 - Bedoelingen

De bedoeling van deze Condities is hebdefinieren van de rechet en plichten van zowel de Verkoper als de Koper in het verkoopsproces zoals voorgesteld op de Site

Artikel 3 - toepassingsgebied - modificatievan de condities

De Condities zijn toepasselijk op al de Producten aangeboden door de Verkoper, op de Site.

Een Bestelling zal enkel en alleen worden verwerkt door de Verkopen na het aanvaarden door de Koper, van de Condities, die ter inzage, upload en in print versie beschikbaar zijn op de Site.

De Verkoper behoud zich het recht op de Contities aan te passen ter elker tijd, in acht nemend dat de Condities die tijden het modificatieproces werden aanvaard door de Koper, binden zijn in de relatie tussen beide Partijen.

Artikel 4 - product beschrijving

De essentiele beschrijving van elk product, te koop aangeboden op de Site, is beschikbaar op de productbeschrijving in de winkel.

Deze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Fotografische presentatie, van de producten op de Site, zijn enkel en alleen bedoel ter illustratie, dus niet contractueel bindend. Aldus, het verschil in perceptie van kleur of vorm tussen de foto's en het product is niet de verantwoordelijkheid van de Verkoper, die alles in het mogelijke stelt om een representatief beeld te verzekeren.

Artikel 5 - bestelling

5.1 -voorafgaande aanvaarding van de Condities

De Koper verklaard de Condities te hebben gelezen alvorens zijn bestelling te plaatsen en erkend dat de plaatsing van zijn bestelling de aanvaarding van deze Condities betekend.

De Koper gaat verder akkoord dat deze Condities ter zijne beschikking waren op deze manier dat de bewaring en reproductie hiervan mogelijk waren, zoals beschreven in artikel L.121-19 van de Franse Consumenten Code.

5.2 - Periode en geldigheid van de promoties.

De promoties aangeboden op de Site zijn geldig zolang ze op de Site beschikbaar zijn.

5.3 -Bestellingsproces

Elke bestelling van een aangepast product (maatwerk pak en/of hemd) op de Site is bedoeld voor Kopers die reeds een gelijkaardig product hebben gekocht in één van de Atelier NA winkels waarvan de adressen beschikbaar zijn op op de Site. Aldus kan de Koper géén maatwerk pak en/of hemd bestellen op de Site indien hij niet, alvorens zijn bestelling te plaatsen, reeds eenmaatwerk pak en/of maatwerk hemd in één van de Atelier NA winkels heeft gekocht.

Bij de éérste aankoop in een Atelier NA winkel zullen de maten worden genomen en genoteerd, alsook de persoonlijke verwachtingen van de Koper. Dit laat de Verkoper toe een aangepast patroon te creeren dat als referentie zal dienen voor volgende aangepaste bestellingen ( in onze winkels of via de Site

Enige verandering in de lichaamsmaten van de Koper (gewichts verlies of gewichts toename, verandering van morfologie enz.) moet daarom én absoluut resulteren in een nieuwe opmeting in onze winkels alvorens een volgende bestelling te plaatsen van een maatwerk product op de Site, gespecifieerd dat de VErkoper niet kan verantwoordelijk gesteld worden voor de bestelling een maatwerk product dat door fout van de KOper, gemaakt werd op basis van een patroon dat inadekwaat werd door de verandering van de lichaamsmaten van de koper, die verzaakte deze aan onze te laten opmeten. (het opnieuw laten opmeten laat ons toe een nieuw patroon te maken)

De Koper plaats zijn bestelling via de Site. Tijdens het proces van zijn eerste bestelling op onze Site, moet de Koper een "Klanten account" aanmaken. Hiervoor vind de KOper een apart formulier op de Site in de sectie'My Account'.

Dit formulier omvat de nodige informatie ter identificatie hiervan en in het bijzonder naam en voornaam, postadres, telefoon nummer, email adres en paswoord.

De informatie gegeven aan de Verkooper moet correct en compleet zijn. Alleen de Keper is verantwoordelijk voor de acuraatheid van de gegevensd die hij communiceert naar de Verkoper gedurende het proces van het aanmaken vann de account én het plaatsen van de bestelling, en de concequenties die daaruit voortkomen. (vertraging,mislukking, verkeerde levering, enz.) In geval van foutieve of verkeerde informatie gegeven door de Koper, zullen de kosten aangaande het herversturen van de bestelling, louter de verantwoordelijkheid van de koper dragen.

De Verkoper verbind zich tot discretie bij het behandelen van de data gegen door de Koper. De Koper, van zijn kant, streeft naar het strict vertrouwelijk houden van zulke gegevens en deze nooit door te geven aan derden. Zodoende, bij elke gebruik van de Site met de gegevens van de Koper, wordt veronderstelddat het de Koper is.

In geval van frauduleus gebruik of gestolen gegevens, verbint de koper er zicht toe ATELIER NA onmiddelijk in kennis te brengen. In case of theft or fraudulent use of such data, the Buyer undertakes to immediately notify ATELIER NA. In geval van verloren of vergeten paswoord, kan de KOper een nieuw aanvragen door op de link "Paswoord vergeten' te klikken.

Eens de account is aangemaakt, kan de Koper de gewenste producten selecteren. Deze producten zullen in ee "winkelmandje" terecht komen dewelke de Kper kan aanvullen of modifieren, tot de confirmatie van desgewenste bestelling

De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper is gevormd zodra de Koper 'Bevestig' aanklikt en zijn bestelling confirmeert. Tot aan de laatste stap heeft de Koper de mogelijkheid terug te keren naar de vorige pagina's en en zijn bestelling te corrigeren of aan te passen, eveneens de informatie indien gewenst.

5.4 - Confirmatie en  voortgang van de bestelling

Een bevestigingsmail ter kennisgeving van de ontvangst van de bestelling, met overzicht word zo snel mogelijk naar de Koper gestuurd

De Koper kan, op elk tijdstip, de vooruitgang van zijn bestelling volge onder' Mijn Account' op de Site.

5.5 -Besteld product niet beschikbaar

In het geval er een besteld product niet beschikbaar zou zijn, zal de Verkoper de Koper daarvan per mail verwittigen, zodra hij daarvan bewust is

In dat geval zal de Verkoper de Koper, in ruil voor het bestelde product, een product voorstellen, gelijk in prijs en kwaliteit.

Daarna zal de Koper een periode van 7 dagen hebben om dit voorstel te weigeren of te aanvaarden. Indien de Koper niet antwoord binnen de 7 dagen, of het voorstel weigert binnen deze 7 dagen, zal de bestelling gecancelled worden en zal de Verkoper de het bedrag van het product storten op de bankrekening dat werd gedebiteerd uiterlijk binnen de 14 dagen volgend op de annulering van de bestelling.

Artikel 6: BEtaling en facturering

6.1 - Prijs

De arttikelprijzen zoals afgebeeld op de Site, zijn berekend in Euro, inclusief taxen, met de BTW zoals geldig op de dag van de bestelling.

In deze prijzen zijn de leveringskosten niet inbegrepen. Deze blijven de verantwoordelijkheid van de Koper en zullen bij de artikelprijzen bijgerekend worden.

De Verkoper behoudt het recht tot modificatie van de producten, afgebeeld op de Site, Alhoewel, de producten zullen aan de Koper aangerekend worden aan de prijs die van kracht was op het moment van de aankoop.

6.2 - Betaling van de prijs.

De betaling van de prijs van de bestelling zal uitgevoerd worden d.m.v kredietkaart ( Visa, Mastercard

De betaling, van de bestelling, uitgevoerd met een kredietkaart kan niet worden geannuleerd. Aldus, de betaling van de bestelling door de Koper is onomkeerbaar, zonder voorbedachtheid tot de mogelijkheid van terugroeping of annulering van de bestelling.

6.3 - Veilig betalen

De Site beschikt over een efficient veiligheids systeem. DE VErkoper heeft uiteraard het SSL 'Secure Socket Layer) encryptie proces geadopteerd, hetwelke optimale bescherming biedt aan elke gevoelige data, gerelateerd aan betaalverkeer.

De Verkoper heeft nooit toegang tot de bankinformatie van de Koper, daarom word voor elke bestelling deze details opnieuw gevraagd.

Enkel en alleen de Banque CIC en het CYBERMUT betaal platform hebben vertrouwelijke informatie, nodig voor deze transactie, en zijn niet toegankelijk voor derden.

De Koper kan makkelijk nagaan of de Site in VEilige Modus gaat: een hangslot wordt afgebeeld onderaan rechts van het scherm en de url word voorafgegaand door "https" en niet meer "http".

6.4 - Het maken en verturen van de faktuur.

De faktuur word aangemaakt op de dag van de verzending en is geadresseerd aan de Koper op hetzelfde moment als de plaatsing van de bestelling.

De factuur zal gedurende één jaar beschikbaar zijn in de "mijn account" afdeling.

Artikel 7 –Overdraging van eigendomsrecht

DE OVERDRAGING VAN EIGENDOMSRECHT VAN HET PRODUCT GESCHIEDT BIJ ONTVANST VAN VOLLEDIGE BETALING DOOR DE VERKOPER.

De koper is desondanks verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de producten tussen het tijdstip van overdracht van eigendomsrecht en de levering van de producten.

De schending, door de Koper, van de betalingsverplichting, autoriseert de Verkoper de producten onmiddelijk terug te eisen op risico en kosten van de koper.

Article 8 - Levering

8.1 Algemene informatie

De Verkoper behoudt zich het recht de producten, besteld door de koper, niet te leveren tot de betaling van de volledige prijs door de Koper werd geschied. Specifierend dat de betaling als voldaan word beschouwd nad de ontvangst door de Verkoper, van de volledige som.

8.2 -Benoeming en kosten van verzending

De producten, besteld op de Site, zullen geleverd worden op het adres als is aangegeven, door de Koper, op het invulformulier bij het beiendigen van zijn bestelling. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging of foutive levering door een fout ingegeven adres bij plaatsing van de bestelling.

De bestelling zal worden behandeld door DHL voor metropolitan France op kosten van de koper.

 Leveringen buiten Frankrijk worden ook door DHL behandeld, maar kunnen onderhevig zijn aan bijkomende taxen of douanekosten en zijn de Kopers volledige verantwoordelijkheid.
Inhoeverre de Koper niet op de hoogte is van de  te betalen douanekosten buiten metropolitan Frankrijk, nodigen wij de Koper uit de douanekosten op te zoeken. Om dit te doen, kan de Koper, in het bijzonder, de website met volgend adres consulteren:  http://www.douane.gouv.fr/articles/a10798-calcul-des-droits-et-taxes-sur-les-achats-a-l-etranger, of  Infos Douane Service +33 811 20 44 44 (of per mail)  of zijn lokale douanekantoor contacteren. Indien u zich buiten Frankrijk bevind, contacteerd u +33  1 72 40 78 50 (kosten van een internationaal gesprek kunnen per land varieren).  

De kosten van het vervoer van het product, en eventuele douane kosten verschuldigd door de koper bijkomend bij de prijs van de bestelling, zal onder haar aandacht worden gebracht als herinnering en validatie van de bestelling .

8.3 - levertijden - vertraging

De verkoper verbindt zich ertoe om het product te leveren in een periode:

  • van 90 werkdagen,voor producten op maat door de verkoper op verzoek van de koper (op maat gemaakte hemden en/of pakken)
  • 15 werkdagen voor alle andere niet-aanpasbare producten die beschikbaar zijn op de Site (dassen, manchetknopen, cadeaubonnen, etc.).

Deze tijden zullen alleen beginnen de dag na de bevestiging van de bestelling van de koper en onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs.

De verkoper verbindt zich ertoe om haar beste inspanningen te leveren om producten die besteld zijn door de koper binnen de hierboven gespecificeerde tijden af te leveren.

Als de bovenstaande levertijden niet wordt voldaan, kan de klant de overeenkomst beïndigen, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, indien na hebben geëist, onder dezelfde voorwaarden, dat de verkoper zorgt voor levering binnen een redelijke extra termijn (die wellicht niet minder is dan 8 werkdagen), de verkoper hierbij nagelaten heeft de bestelling af te leveren binnen deze periode.

In dit geval zal de verkoper de klant terugbetalen voor alle bedragen betaald door hem ten aanzien van de bestelling, binnen een maximale periode van 14 dagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin de klant heeft laten weten bereid te zijn om het contract te beëindigen. Het bedrag terugbetaald aan de klant zal in geval van vertraging verhoogd worden onder de voorwaarden omschreven in artikel L.138-3 van de Franse consument Code.

Indien het Product is afgeleverd na beëindiging van de bestelling door de klant, zal de restitutie plaatsvinden na ontvangst door de verkoper van het Product in de oorspronkelijke staat.

De teruggave van het Product en de restitutie van de koper wordt beschreven in artikel 9 "intrekking - restitutie" hieronder.

Als een uitzondering op het bovenstaande, elke vertraging toe te schrijven aan DHL of overmacht, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

8.4 - klachten met betrekking tot leveringen

De risico's in verband met vervoer worden ondersteund door de verkoper, mits de koper de producten op het ontvangst in aanwezigheid van de vervoerder heeft geïnspecteerd en op de transportbon, waar passend, specifieke reserveringen heeft waargenomen schriftelijk in kennis is gesteld.

De koper moet de levering weigeren als de goederen zijn beschadigd, ontbreekt, of als het pakket geopend of gerenoveerd (met uitzondering van de doorgang door de douane).

In alle gevallen zal de koper ook de verkoper moeten informeren van de anomalie gevonden op dezelfde dag of uiterlijk binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van de bestelling, door gedetailleerde e-mail aan de verkoper op het volgende adres: contact@atelierna.com.

Claims van de koper omvat: het ordernummer, contactgegevens, productreferenties en gedetailleerde redenen van haar vordering (die zal worden een ideale vergezeld van foto's).

Wanneer de goederen worden aanvaard zonder voorbehoud door de koper en/of wanneer de koper niks claimt binnen 3 dagen na levering, worden de goederen geacht te zijn aangekomen in goede staat en in zijn geheel (aantal verpakkingen, van producten, identiteit met betrekking tot de volgorde, etc.)

Artikel 9 - intrekking - restitutie

9.1 - periode en de modaliteit van terugtrekking

Van de ontvangst van het Product door de koper heeft de koper een wachttijd van 14 dagen, zodat het, zonder te hoeven rechtvaardigen specifieke redenen, het geleverde Product te retourneren.

Als de koper maakt gebruik van dit herroepingsrecht binnen de toegewezen tijd, verbindt de verkoper zich ertoe de koper terug te betalen binnen 14 dagen na de datum waarop dit herroepingsrecht werd uitgeoefend en het Product werd teruggegeven. De terugbetaling zal betrekking hebben op alle door de klant (inclusief verzendkosten) betaalde bedragen en zal geschieden door overschrijving naar de bankrekening van de koper.

In geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht door de koper, zal zij:

  • 1/ Informer le Vendeur de l’exercice de ce droit, et ce, par tous moyens à sa convenance, étant précisé que le Vendeur met à la disposition de l’Acheteur, sur son Site, un formulaire de rétractation téléchargeable que l’Acheteur pourra lui adresser, notamment, par courrier électronique. Dès que le Vendeur aura été informé de la rétractation de l’Acheteur, il lui fera parvenir, par courrier électronique et sans délai, une confirmation accusant réception de cette rétractation.
  • 2 / De geleverde producten kunnen binnen maximum 14 dagen terug gestuurd worden volgende op de communicatie over de beslissing om het terug te zenden

De producten moeten in goede staat en originele verpakking teruggezonden worden. De verkoper raadt de koper aan om er alles aan te doen om de retour naar behoren terug te zenden.

De retourkosten zijn op kosten van de koper.

9.3 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Als een uitzondering op het voorgaande en in lijn met de voorzieningen in artikel L. 121-21-8 van het Franse consumenten recht. Consumentenrecht, DE KOPER HEEFT GEEN RECHT OP TERUGGAVE VAN PRODUCTEN DIE AANGEPAST ZIJN OP VRAAG VAN DE KOPER (maatwerk pakken en hemden)

Artikel 10 - wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken

Garantie van conformiteit voor niet-aanpasbare producten: Als het door de koper ontvangen product niet overeenstemt met het product genoemd in de Order (non-conformiteit met betrekking tot de informatie op het bestelformulier), moet de koper onmiddellijk de verkoper op de hoogte stellen via e-mail op het adres contact@atelierna.com, uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het pakket. Als er een gebrek aan overeenstemming wordt bewezen, zullen de Producten herbesteld worden, vervangen of gerepareerd door de verkoper, volgens de wens van de koper in dit verband geuit, tenzij deze wens leidt tot een voor de hand liggende onevenredig hoge kosten met betrekking tot de andere modaliteit.

Als de wens van de koper uitgedrukt niet binnen een termijn van één maand kan worden voldaan na de claim, of als reparatie of vervanging niet mogelijk is, zal de koper het recht hebben om ofwel het product terug naar de verkoper en worden terugbetaald hebben indien de betaling was al gemaakt, of houd het product en krijgen een gedeeltelijke terugbetaling van de prijs door de verkoper.

Garantie van overeenstemming voor Aangepaste Producten (maatpakken en overhemden): Wat betreft Aangepaste Producten (maatpakken en hemden), de verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen zijn op het eindproduct, van een wijziging in de metingen van de koper tussen de datum van de eerste acquisitie van een zelfde Aangepast Product in petto (voorwaarde voor elke bestelling op de site) en de datum van het bestellen van een aangepaste product op de site. Het is dan ook aan te raden dat in voorkomend geval elke verandering in de afmetingen van de koper (gewichtsverlies, gewichtstoename, veranderingen in morfologie, enz.) om terug te komen naar de winkel voorafgaand aan het plaatsen van een nieuwe bestelling van een op maat Product op de site.

Wij willen u er ook aan herinneren dat aangepaste producten die op de site besteld worden, gemaakt worden door de verkoper op basis van de maten van de koper op het moment van zijn eerste aankoop.

Als de koper vindt dat het geleverde product niet overeen komt met de bestelling.

  • - De koper zal de verkoper onmiddelijk per email op de hoogte stellen op het adres contact@atelierna.com met de specifieke redenen waarom volgens hem de geleverde producten niet overeen komen met de bestelling.
  • - En de koper zal de producten terug bezorgen aan de verkoper zodat de verkoper kan verifieren of er daadwerkelijk een probleem is en indien nodig de nodige stappen kan nemen om het recht te zetten.

Si, à l’examen du Produit Personnalisé par le Vendeur - lequel procèdera, notamment, à une comparaison entre le Produit retourné par l’Acheteur et le patron personnalisé de celui-ci ayant servi de modèle à la confection du Produit livré - il apparaît que la non-conformité du Produit dénoncée par l’Acheteur est avérée, le Vendeur procède, à ses frais, aux retouches nécessaires ou à la re-confection complète du Produit.

Als deze productconfomiteit niet uitgevoerd kan worden binnen een periode van een maand volgende op het retourneren van het product door de koper, of als een vermaak of hermaak niet mogelijk is, heeft de koper het recht om:

  • - vergoed te worden voor de prijs van het product
  • - het product terug te krijgen van de verkoper met een gedeeltelijke vergoeding van de prijs, welke afhangt van het geleden ongemak veroorzaakt door het vastgestelde gebrek.

Wettelijke garantie voor verborgen gebreken is toepasselijk op alle producten:

Voor alle producten, besteld op de website gelden de wettelijke garanties voor geborgen gebreken zoals voorzien in artikels 1641 tot 1649 van het burgelijk recht.

Gemeenschappelijke bepalingen voor de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken:

Deze garanties zijn kostenloos voor de koper. Het kosten voor het retour zenden in uitoefening van een van deze garanties zal gedragen worden door de verkoper.

Artikel 11 - aansprakelijkheid

De verkoper is aansprakelijk voor de koper voor het goed verwerken van de bestelling.

Toutefois, la responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée s’il apporte la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations est imputable à l’Acheteur, au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues aux Conditions, ou à un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence des juridictions françaises.

De verkoper kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor defecten als resultaat van een fout door de koper in het gebruik van de producten.

Artikel 12 - Intellectuele eigendommen

Alle elementen op de website - zoals geluiden, beelden, foto's, video's, teksten, animaties, programma's, grafieken, hulpprogramma's, databanken, software - zijn beschermd door de voorziening in de Franse wetgeving voor Intellectuele eigendommen.

Het is de koper verboden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze elementen en in het bijzonder, te reproduceren, te vertegenwoordigen, wijzigen, aanpassen, vertalen, onttrekken en / of hergebruiken van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel , met uitzondering van handelingen die nodig zijn voor hun normale en consistent gebruik.

Iedere inbreuk van de verkoper zijn rechten op intellectueel eigendom zal reden geven voor strafvordering

Artikel 13 - Persoonlijke informatie

De koper is geinformeerd dat tijdens zijn navigatie en als onderdeel van de bestelling, persoonlijke informatie over de koper verzameld en verwerkt wordt door de verkoper welke verantwoordelijk is voor de verwerking, bijvoorbeeld door middel van het bestellingsformulier.

Deze verwerking is onderhevig aan de verklaring van de “Commission Nationale Informatique et Libertés” volgend op de wet Nr. 78-17 van 6 Januari 1978, onder het Nr. 1812945

13.1 - Gebruik persoonlijke data en overdragingen

Ontvangers van persoonlijke data zullen, buiten de vekoper, de handelspartners zijn waar de verkoper contact mee heeft voor het doel van de verwerking en versturen van orders.

Deze data wordt gebruikt voor het verwerken van bestellingen alsook om de aangeboden service te verbeteren

13.2 Cookie management

Cookies zijn tekstbestanden die verzonden worden door de webserver naar uw browser en zodoende opgeslagen op uw computer wanneer u een website bezoekt. De creatie van cookies faciliteerd de toegang voor de koper en versimpeld zijn aankopen.

De koper is geinformeerd dat de verkoper een cookie wenst te plaatsen op zijn computer om zo informatie te verkrijgen over het surfgedrag op de website, alsook informatie voorzien door zijn zorg in online formulieren, bedoeld om bij te houden voor een periode van 6 maanden

De toepassing van deze cookie is ontworpen om informatie op te slaan zodat deze terug gebruikt kan worden door de koper bij zijn volgende bezoek. Zodoende is het niet nodig om het formulier opnieuw in te vullen en worden winkelmandjes opgeslagen.

De koper heeft het recht om de installatie van cookies te weigeren op zijn computer. Om dit te doen dient deze de insturcties op zijn computer te volgen.

De weigering van de koper om cookies te installaren, die onmisbaar zijn voor een goede werking van de website zorgt ervoor dat bepaalde delen van de website waaronder online aankopen minder goed of niet beschikbaar zijn.

Le Vendeur décline toute responsabilité pour les conséquences résultant du refus de l’Acheteur d’accepter les cookies nécessaires à la fourniture des services.

13.3 droit déaccès, de modification et d'opposition

L'Acheteur a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un traitement.

Il a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le Vendeur ou par le responsable d’un traitement ultérieur

L’Acheteur, s’il justifie de son identité, a le droit d’interroger le Vendeur en vue d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel le concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement, des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées, le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non-membre de la Communauté européenne.

L’Acheteur est informé qu’une copie des données à caractère personnel peut lui être délivrée à sa demande.

L’Acheteur, s’il justifie de son identité, a également le droit d’exiger du Vendeur que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation sont interdites.

Afin d’exercer ce droit, l’Acheteur enverra un courrier au Vendeur en sa qualité de responsable du traitement, à l’adresse suivante : 36 rue Paul Cézanne, 68200 MULHOUSE ou à l’adresse mail suivante contact@atelierna.com

Lorsque l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur doit justifier, sans frais pour l’Acheteur, qu’il a bien procédé aux opérations exigées.

L’Acheteur est informé qu’en cas de contestation, la charge de la preuve incombe au Vendeur, sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’Acheteur ou avec son accord.

Il est également informé que, lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement, l’Acheteur est en droit d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie précitée.

Article 14 - convention sur la preuve

Il est expressément convenu que les Parties peuvent communiquer entre elles par voie électronique pour les besoins des Conditions.

Les deux Parties conviennent que les Courriels échangés entre elles prouvent valablement la teneur de leurs échanges et, le cas échéant, de leurs engagements, notamment en ce qui concerne la transmission et l’acceptation de Commandes.

Article 15 - invalidité partielle

Si une ou plusieurs des stipulations des présentes Conditions étai(en)t tenue(s) pour non valide(s) ou déclarée(s) comme telle(s) en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur efficacité.

Article 16 - loi applicable

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions sont régies et soumises au droit français.

Article 17 - litiges

Les Parties conviennent qu’en cas de litige pouvant surgir concernant l’exécution ou l’interprétation des Conditions, elles s’efforceront de trouver une solution amiable.

En cas d’échec de cette tentative de résolution amiable du différend, celui-ci sera porté devant les Tribunaux compétents.